Mercury ERP

Xammalın silinməsi

Xammalın silinməsi

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ      MƏZMUN      MÜƏLLİF HAQQINDA    MERCURY ERP PROQRAMI

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu İctimai iaşədə uçot Xammalın silinməsi

Xammalın silinməsi

Xammalın istehsala silinməsi.

Xammal anbardan istehsal aktlarına əsasən məxaric qaimələri ilə silinir. İstehsal aktları iki üsulla yaradıla bilər: əllə və avtomatik. İctimai iaşə müəssisələri üçün bütün istehsal aktlarını əllə yaratmağa ehtiyac yoxdur. Proqramın özü onları qəbzləri xərclərə çevirərkən yaradacaq və TTX əsasında xammalı balansdan siləcək.

Beləliklə, proqramda bir əməliyyatla Siz hazır məhsulun satışını formalaşdırır, habelə onun hazırlanması üçün istifadə olunmuş xammalı silirsiniz.

Mercury-nin xörəklərimizin istehsalını avtomatik olaraq yerinə yetirməsi üçün işarəni aktiv etmək lazımdır.

Anbar xassələrində “avtoistehsal”

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot İctimai iaşədə uçot

İctimai iaşədə texniki-texnoloji xəritə

Xammalın əvəz edilməsi

Menyunun yaradılması Yemək modifikatorları Xammalın silinməsi

Maliyyənin idarə edilməsi İstehsalatda uçot

İndi isə qəbz jurnalına daxil olur və qəbzləri xərclərə keçiririk.

Avtoistehsal aşağıdakı alqoritmə uyğun olaraq işləyir:

Proqram qalıqlarda satılmış malın olub olmadığını yoxlayır.

Varsa, onu satırıq. Qalıqlarda satılmış mal yoxdursa, proqram bu mövqeyə TTX yığmasının olub-olmadığını yoxlayır.

TTX-ya görə satılan mövqenin hansı xammaldan istehsal edildiyini və qalıqlarda kifayət qədər xammalın olub olmadığını

müəyyənləşdiririk.

Kifayət qədər xammal varsa, istehsal aktı hazırlayır və xammalı silirik. Daha sonra istehsal edilmiş mövqeni xərcə silirik.

Sonrakı hərəkət qoyulmuş “Yalnız xammal mövcud olduqda avtoistehsal tətbiq et” işarəsindən asılıdır. İşarə qoyulmayıbsa, xammal yetərli olmadığı halda o, artıqlaması ilə mədaxil ediləcəkdir.

Əgər işarə varsa, amma hansısa xammal (ən azı biri) çatışmırsa, istehsal aktı yaradılmayacaq. Yemək artıqlaması ilə mədaxil edilib satılacaq

Süzmə pivənin uçotu.

Bu işarəni içki satarkən konteyneri açmaq üçün TTX istifadə etdiyiniz zaman qoymaq rahatdır Məsələn, tədarükçü bizə pivəni kegslərdə göndərir. Həm VDAMS-də, həm də bəyannamədə pivə kegslərdədir. Deməli, mədaxil üçün də o, kegslərə qoyulmalıdır.  Lakin biz onu litrlə (və ya stəkanla) satırıq. Yəni, satışda bizim çeşid mövqeyimiz fərqlidir.  Kegslərimizin qalıqlardan silinməsi üçün TTX-nı aşağıdakı kimi edirik:

Kegslərin artıqlaması ilə qoyulmasını istəmiriksə (istehsalçılar demək olar ki, həmişə kegslərə daha çox, satıcılar isə müştərilərə daha az pivə tökürlər) “Avtoistehsal yalnız xammal mövcud olduqda” işarəsi barədə unutmuruq.

İctimai iaşədə texniki-texnoloji xəritə

Xammalın əvəz edilməsi

Menyunun yaradılması Yemək modifikatorları Xammalın silinməsi

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması