Mercury ERP

Tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu

Tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ MƏZMUN MÜƏLLİF HAQQINDA MERCURY ERP PROQRAMI

 

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu Maliyyənin idarə olunması Tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu

Tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu

Kontragentlərin borcları necə yaradılır.

Mercury-də bütün uçot konstruksiyasının bünövrə kimi söykəndiyi iki əsas sənəd mövcuddur. Bu, malın mədaxili və məxaricidir. Bu sənədlər anbardakı mal qalıqlarından başqa borcları da yaradır.

Belə deyək, biz “Tədarükçü” MMC-yə yüz min rubl borcluyuqsa, bu o deməkdir ki, haradasa bu məbləğ üzrə mədaxil qaimə mövcuddur. Digər proqramlardan fərqli olaraq, kontragent qarşısındakı borc mühasibatlıq arayışı kimi hər hansı bir digər sənədlə daxil edilə bilməz. Bir tərəfdən, bu cür sistemin kifayət qədər elastik olmaması müşahidə edilir, lakin o, uçota çox ciddi nizam verir. Pul ödəmisinizsə, mal mövcud olmalıdır. Və əksinə. Mal yükləmisinizsə – pul gəlməlidir. Elə bu mexanizmin köməyi ilə şirkətdə müxtəlif şöbələrin çarpaz fəaliyyət nəzarətini də həyata keçirmək asandır. Anbar mədaxillə əlaqədar fırıldaq işlətmək qərarına gəlsə, maliyyə şöbəsi dərhal bu barədə xəbər tutacaq. Və əksinə.

Anbar jurnallarındakı borclar.

Mədaxil və məxaric jurnalında “Sənəd üzrə borc” sütunu var ki, məhz bu sütun hər anbar sənədi üzrə cari borcu əks etdirir.

Həmçinin “Borc tarixi” sahəsinə diqqət yetirmək lazımdır. Konsiqnasiya xərcləri üçün o, ödəniş edilməli tarixi göstərir.

Qaimələrlə ödənişlər arasında əlaqə mövcuddur. Hər bir qaimə bir neçə ödənişlə əlaqədar ola bilər və əksinə. Bir ödəniş tapşırığı bir neçə qaiməni ödəyə bilər. Məbləği bağlı olan qaimələrlə ödənilən ödəniş sənədi “Paylanmış” hesab edilir.

Əvvəlki fəsildə biz ödənişin proqrama necə daxil edilməli olduğunu gördük. Ödəniş sənədləri jurnalından başqa, bunu birbaşa mədaxil və ya məxaric qaiməsindən etmək olar. Bunun üçün “Ödənişlər” düyməsi mövcuddur.

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot İctimai iaşədə uçot Maliyyənin idarə edilməsi

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu. Ödəniş sənədləri. Tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu

İdarəetmə uçotu və büdcənin hazırlanması

Büdcəni necə tərtib etmək lazımdır?

MMM – Maliyyə məsuliyyəti mərkəzi Büdcə maddələri.

Büdcə maddələrinin sorğu kitabçası

Büdcənin tərtib edilməsi Büdcənin yerinə yetirilməsinə nəzarət Multivalyuta uçotu

İstehsalatda uçot

 
  

Açılmış pəncərədə anbar sənədinə hansı ödənişlərin bağlı olduğunu görmək, habelə yeni ödənişləri yaratmaq olar.

Qaytarılmanın borca təsiri

Gəlin növbəti misalı nəzərdən keçirək. Biz alıcıya 600 min rubl dəyərində məhsul yüklədik. Onlardan 36 min dəyərində olan mal brak mal çıxdı və alıcı həmin malı bizə geri qaytardı.

Müvafiq olaraq, onun bizə olan borcu həmin məbləğ qədər azaldı və 564 min rubl təşkil edir. İndi isə, gəlin alıcıdan pul daxil olmasını yaradaq.

Ödəniş sənədinin cədvəl hissəsində avtomatik olaraq hər iki qaimə bağlandı. Malın satışı və qaytarılması. Ödəniş tam şəkildə paylandı, heç bir sənəd üzrə borc yoxdur.

Borcun nəzərdən keçirilməsi. Konsiqnasiya.

Böyük şirkətdə borcları hər bir qaimə üzrə nəzərdən keçirmək hər dəfə rahat olmur. Buna görə Mercury ERP-də bu məlumatı konsolidasiya edən bir alət var. O, həmçinin “Maliyyə” menyusunda yerləşir və

“Borcun nəzərdən keçirilməsi” adlanır. Bir çox halda, o, tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu üçün ən rahat alət olacaq.

Formanın başlığında hüquqi şəxsin adını və konsiqnasiya müddətinin başa çatma tarixini seçmək zəruridir. Müsbət məbləğ o deməkdir ki, bizim borcumuz var (kreditor borc). Mənfi məbləğ bizə borc olduğunu bildirir (debitor borc).

Siçanla iki dəfə klikləyərək, qaimələr üzrə detallaşdırmanı açmaq və borcun hansı sənədlər əsasında yaradıldığına baxmaq olar.

Ödəniş təqvimi.

Ödəniş təqvimi təşkilatda pul axınlarının planlaşdırılması, kassa kəsilmələrinin qarşısının alınması üçün çox rahat bir alətdir.

Onun köməyi ilə gələcəkdə baş verəcək xərclər və pul vəsaitlərinin gözlənilən daxil olmaları barədə məlumat almaq çox rahat olur. Bu alətdə də hər bir məbləğ üzrə detallaşdırmaya baxmaq, onun hansı anbar sənədləri əsasında yarandığını görmək olar.

“Ödəniş təqvimindən” və “borcun müşahidə edilməsindən” dərhal ödəniş sənədlərini yaratmaq olar.

Bununla da biz Mercury ERP proqramındakı maliyyə alətləri ilə tanışlığı başa çatdırırıq. Növbəti fəsildə biz büdcənin hazırlanmasına keçəcəyik.

Bundan sonra oxu:

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu. Ödəniş sənədləri.

Tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu

İdarəetmə uçotu və büdcənin hazırlanması

Büdcəni necə tərtib etmək lazımdır?

MMM – Maliyyə məsuliyyəti mərkəzi

Büdcə maddələri. Büdcə maddələrinin sorğu kitabçası Büdcənin tərtib edilməsi

Büdcənin yerinə yetirilməsinə nəzarət Multivalyuta uçotu

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması