Mercury ERP

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu. Ödəniş sənədləri.

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu. Ödəniş sənədləri.

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ          MƏZMUN     MÜƏLLİF HAQQINDA           MERCURY ERP PROQRAMI

 

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu Maliyyənin idarə edilməsi Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu. Ödəniş sənədləri.

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu. Ödəniş sənədləri.

Mercury uçot proqramında bütün maliyyə əməliyyatları “Maliyyə” “Ödəniş sənədləri” bölməsində tapa biləcəyiniz ödəniş sənədlərinin köməyi ilə öz əksini tapırlar. Ödəniş sənədlərinin hər birində dörd vacib sahə: məbləğ, göndərən, alan və maliyyə əməliyyatının kodu, habelə məlumat (nömrə, tarix, şərh və s.) əks etdirən bir çox əlavə sahələr var.

Ödəniş sənədləri üç qrupa ayrılır:

  1. Pul vəsaitlərinin xərclənməsi;
  2. Pul vəsaitlərinin daxil olması;
  3. Daxili ödəniş (və ya pul vəsaitlərinin şəxsi xəzinə hesabları arasında köçürülməsi).

Pul vəsaitlərinin xərclənməsindən başlayaq. Bura kontragentlərə ödəniş, vergi, kommunal ödənişlər və digər xərclər aiddir. Mövcud olan xəzinə hesablarından biri göndərən, “Tədarükçülər/alanlar/anbarlar” sorğu kitabçasından olan kənar kontragent isə alan hesab olunur.

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot İctimai iaşədə uçot Maliyyənin idarə edilməsi

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu. Ödəniş sənədləri. Tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu

İdarəetmə uçotu və büdcənin hazırlanması

Büdcəni necə tərtib etmək lazımdır?

MMM – Maliyyə məsuliyyəti mərkəzi Büdcə maddələri.

Büdcə maddələrinin sorğu kitabçası

Büdcənin tərtib edilməsi Büdcənin yerinə yetirilməsinə nəzarət Multivalyuta uçotu

İstehsalatda uçot

Daha sonra, kənar kontragentlərdən pul vəsaitlərinin daxil olmalarına keçək. Bura aşağıdakılar daxildir: mağazalardan hasilatın daxil olması, topdan ticarətdə kontragentlərdən daxil olmalar və bütün digər pul mədaxilləri. Bu zaman göndərən kontragent, alan isə xəzinə hesabı olur. Bizim misalda mağazalardan hasilat mağazaların xəzinə hesablarına, bütün digər pul vəsaitləri daxil olmaları isə nağdsız xəzinə hesabına daxil olacaq.

Və sonda, daxili ödəniş. Göndərən və alan qismində yalnız xəzinə hesabları çıxış edir. Bu sənədlər pulların müxtəlif bölmələr və ya sadəcə xəzinə hesabları arasında yerdəyişmələrini əks etdirmək üçün istifadə edilir. Belə yerdəyişməyə misalı olaraq mağazanın hasilatının təşkilatın hesablaşma hesabına daxil edilməsi üçün inkassasiyasını qeyd etmək olar.

Mercury-də olan digər sənədlər kimi ödəniş sənədləri də tətbiq edilmiş və tətbiq edilməmiş ola bilər. Tətbiq edilməmiş sənəd xəzinə hesabının vəziyyətinə, kontragentlərə olan borclara təsir göstərmir, sadəcə qaralama hesab edilir.

Xəzinə hesabları üzrə hərəkətlər

Yuxarıda yaratdığımız bütün ödəniş sənədləri Maliyyə menyusunun ödəniş sənədlərinin jurnalında yerləşir.

Bu jurnalda ümumiyyətlə anbarlar və hesablar üzrə bölünmə olmadan bütün maliyyə sənədləri görünür.

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu üçün Mercury ERP-də, hər şeydən əlavə, xəzinə hesabları üzrə ixtiyari tarix üçün olan qalıqları da əks etdirən daha bir rahat alət mövcuddur. Bu, Maliyyə menyusundakı “Xəzinə hesabları üzrə hərəkətlər” alətidir.

Solda cari istifadəçi üçün xəzinə hesablarının siyahısı və onlarda mövcud olan vəsait qalığı göstərilib. Yuxarıda hərəkətlərin əks olunacağı dövrü seçmək mümkündür.

Anbarlarda mal qalıqlarından fərqli olaraq, Mercury-də kassa üzrə mənfi qalığa icazə verilir.
Yazının üzərinə iki dəfə klikləyərək, müvafiq ödəniş sənədini açmaq olar.

Bundan sonra oxu:

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu. Ödəniş sənədləri.

Tədarükçü və alıcılarla hesablaşmaların uçotu

İdarəetmə uçotu və büdcənin hazırlanması

Büdcəni necə tərtib etmək lazımdır?

MMM Maliyyə məsuliyyəti mərkəzi Büdcə maddələri. Büdcə maddələrinin sorğu kitabçası Büdcənin tərtib edilməsi

Büdcənin yerinə yetirilməsinə nəzarət Multivalyuta uçotu

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması