Mercury ERP

İstehsal aktı

İstehsal aktı

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ         MƏZMUN           MÜƏLLİF HAQQINDA              MERCURY ERP PROQRAMI

 

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu İstehsalatda uçot İstehsal akt

İstehsal aktı

Avtoistehsalın istifadə edildiyi cəmdəyin bölünməsindən asılı olaraq, yığma əməliyyatları proqramda əllə həyata keçirmək lazımdır. Ət mağazalarında ən çox yayılmış yığma əməliyyat farşın hazırlanmasıdır.

Yığma əməliyyat nəticəsində xammalın bir neçə mövqeyinin hazır məhsulun bir mövqeyinə çevrildiyi bir prosesdir.

Mercury ERP proqramında yığma əməliyyatlar “İstehsal aktı” sənədinin köməyi ilə həyata keçirilir. Bu sənədlərin jurnalı “İstehsal+””İstehsal aktları” menyusunda yerləşir.

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot İctimai iaşədə uçot Maliyyənin idarə edilməsi İstehsalatda uçot

Sexlər və sahələr

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul İstehsalatda texniki-texnoloji xəritələr

İstehsal planı

Məhsulun maya dəyərinin hesablanması

Bölmə zamanı maya dəyəri

İzləmə imkanı.

Traceability.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

İstehsal aktı Tikiş istehsalında uçot.

İstehsal aktının özü aşağıdakı kimi olur:

Aktın sol hissəsində istehsal prosesinin nəticəsi, sağ hissəsində isə xammal yerləşir.

Yığma istehsal aktı həm TTX əsasında, həm də onsuz yaradıla bilər. Farşın hazırlanması üçün TTX adətən tətbiq edilmir, çünki onun dəqiq istehsal resepti yoxdur.

TTX olmadığı halda, aktın yaradılması üçün, ilk növbədə, istehsal etməyə hazırlaşdığınız çeşid mövqeyini göstərin.

Daha sonra isə istehsal məhsulunun miqdarını göstərin:

İndi isə aktın sağ hissəsində istehsal üçün sərf edilmiş xammalı əlavə edin:

Və onun miqdarını göstərin:

Bu cür etməklə akta qalan bütün xammalı əlavə edin.

Bütün verilənlər daxil edildikdən sonra, istehsal aktını tətbiq etmək olar:

Tətbiq etmə nəticəsində, istehsal aktı iki sənəd yaradır: Xammal sərfiyyatı və hazır məhsulun mədaxili. Yaradılmış sənədləri “Əlaqələr” düyməsinin köməyi ilə nəzərdən keçirmək olar.

Bundan sonra oxu:

Sexlər və sahələr

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul İstehsalatda texniki-texnoloji xəritələr

İstehsal planı

Məhsulun maya dəyərinin hesablanması

Bölmə zamanı maya dəyəri

İzləmə imkanı. Traceability.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması. İstehsal aktı

Tikiş istehsalında uçot.

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması