Mercury ERP

TİCARƏT, ANBAR, İSTEHSALAT VƏ İAŞƏ SAHƏLƏRİNİ AVTOMATLAŞDIRAN PROQRAM TƏMİNATI.

Sizə təqdim edilən proqram təminatının əsas xüsusiyyəti odur ki, bu təminat özündə rəhbərin iş yerini, kassa serverini və kassirin iş yerini birləşdirir.
Proqramı yükləməmişdən əvvəl FireBird verilənlər bazasını quraşdırın:

Login: masterkey, Parol: SYSDBA