Mercury ERP

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ MƏZMUN MÜƏLLİF HAQQINDA MERCURY ERP PROQRAMI

 

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu İstehsalatda uçot Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

Bu fəsildə biz misal olaraq ət kombinatında uçotu müzakirə edəcəyik. Xammal olaraq donuz və mal yarımcəmdəkləri istifadə ediləcək. Kombinat bölünmüş ət (öz şəbəkəsində satış üçün), habelə, farş, kolbasa və digər qida məhsulları istehsal edəcək.

Bu sxem üzrə şirkətimiz tərəfindən Krımdakı ət kombinatında avtomatlaşdırma həyata keçirilmişdir. Gəlin, ət kombinatında əsas istehsal proseslərini nəzərdən keçirək.

Ət kombinatının çeşidi.

Ət kombinatımız donuz, mal və toyuq əti ilə işləyir. Proqramda həyata keçirilməsi zəruri olan birinci məsələ çeşid sorğu kitabçasına xammalın, hazır məhsulun və aralıq yarımfabrikatlarının bütün mövqelərini daxil etməkdir. Müxtəlif heyvan və quşların, habelə əlavə xammalın ətini müxtəlif altqruplara bölmək lazımdır. İşin rahatlığı üçün, həmçinin adda birinci hərfi ətdən asılı olaraq qoymaq, habelə, çeşid növünü (xammal, yarımfabrikat, hazır məhsul) göstərmək tövsiyə edilir. Məsələn, yarımcəmdək donuz üçün aşağıdakı “D Xammal Donuz əti”, mal qabırğaları üçün isə

“M HM Qabırğa” (burada, M – mal əti, HM – hazır məhsul deməkdir) adı və s. uyğun olar.

Xammalın istehsala daxil edilməsi.

Avtomatlaşdırılmış ət kombinatına xammal müstəsna olaraq yarımcəmdək şəklində daxil olduğuna görə, mədaxilə yazma böyük bir çətinlik təşkil etmir. “Anbar””Mədaxillər” menyusuna daxil olun və yeni mədaxil qaiməsi yaradın. Başlıqda tədarükçünü və digər mədaxil şərtlərini göstərin, cisimdə bir mövqe olacaq – “D Xammal Donuz əti”.

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot İctimai iaşədə uçot Maliyyənin idarə edilməsi İstehsalatda uçot

Sexlər və sahələr

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul İstehsalatda texniki-texnoloji xəritələr

İstehsal planı

Məhsulun maya dəyərinin hesablanması

Bölmə zamanı maya dəyəri

İzləmə imkanı.

Traceability.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

İstehsal aktı Tikiş istehsalında uçot.

Cəmdəklərin bölünməsinin uçotu.

Ətin bölünməsinə misal olaraq donuz ətinin sümükdən ayrılması sexini nəzərdən keçirək.

Cəmdəklərin bölünməsi və sümükdən ayrılmasının uçotu zamanı iki mərhələ ayırmaq lazımdır. Birinci – xammalın kəsim sexinə göndərilməsi. İkinci – kəsim sexindən məhsulların qəbul edilməsi.

Uçotun sadəliyi üçün, biz ətin bölünməsini/ sümükdən ayrılmasını proqramda ayrıca anbara ayırmayacağıq. Kiçik ət kombinatımız üçün bu tələb olunmur, həm də belə etməklə biz artıq daxili yerdəyişmələrdən istifadə etməyəcəyik.

Birinci mərhələdə, xammalın bölünməsi üçün göndərilməsi zamanı, “İstehsal aktı” sənədini yaradaq. Müvafiq TTX-ni (misalımızda “Donuz əti”) seçək və sol sütunda bölünməsi üçün göndərilmiş yarımcəmdəklərin çəkisini göstərək.

Beləliklə, biz yenidən emal üçün göndərilmiş xammalın çəkisini təsbit etdik.

İkinci mərhələ – əti sümükdən ayıranlardan məhsulların qəbul edilməsi. Yenidən əvvəlki mərhələdə yaradılmış istehsal aktını açırıq və sağ sütunda əldə edilmiş məhsulların çəkisini qeyd edirik. Çıxışı dəqiqliklə TTX üzrə qiymaq üçün, “Miqdarı TTX üzrə təyin et” düyməsindən istifadə edin.

Bundan sonra istehsal aktını tətbiq edək. Xammal qalıqlardan silinəcək, hazır məhsul isə anbarın qalıqlarına qoyulacaq.

“Donuz əti”

Kolbasa istehsalının uçotu.

Farş və kolbasa istehsalında, bir qayda olaraq, müxtəlif heyvanların əti, habelə, bir çox digər inqrediyentlər iştirak edir. Həmçinin bu istehsal prosesinin öz texnologiyaları, anbardarları və digər məsul şəxsləri var. Buna görə proqramda ətin bölünməsi sexlərindən daxili yerdəyişmə vasitəsilə bütün komponentlərin ötürüləcəyi ayrıca anbar tutmaq məqsədəuyğundur.

Ətin “Donuz əti” anbarından keçirilməsi “Anbar””Məxaric” menyusundan yaradılır və aşağıdakı kimi olur.

Alan qismində “Kolbasa sexini” seçirik.

Farş, kolbasa və digər məhsulların istehsalı üzrə sərt reseptiniz varsa, onu müvafiq TTX yaradaraq proqrama daxil etməyiniz tövsiyə olunur.

Proqramda kolbasanın istehsalı faktının təsbit edilməsi üçün istehsal aktını yaradaq və tətbiq edək.

Hazır məhsulun yüklənməsinin uçotu.

Bu mərhələdə biz artıq məhsulu alıcılarımıza yükləyə bilərik. Lakin ilk növbədə malı sexlərdən hazır məhsul anbarlarına keçirmək daha rahat olar. Beləliklə, bizim bütün satışlarımız bir anbardan gələcək.

Bu qısa təlimatda biz ət kombinatlarında əsas aspektləri nəzərdən keçirdik. Gördüyünüz kimi, çətin heç nə yoxdur.

Sexlər və sahələr

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul

İstehsalatda texniki-texnoloji xəritələr

İstehsal planı

Məhsulun maya dəyərinin hesablanması

Bölmə zamanı maya dəyəri

İzləmə imkanı. Traceability.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

İstehsal aktı

Tikiş istehsalında uçot.

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması